Janusz Lewandowski
age: 68 years
European People's Party
Poland
Member of the European Parliament - former EC commissioner
Related to
Ranking among leaders of her/his own ...


Nationality: PL
7/70
Party: EPP
47/302
Gender: M
113/746
Leader's Positon on Wholeads' Map
Click the image to identify a leader's position on Map
8.78/10
8.24/10
8.89/10
% OF ALL SEARCHES/ MENTIONS
0.0554
Click on tabs to turn off individual graphs
Click to come back and forth on graph
Latest news about a leader
AMENDMENTS 176-179 - REPORT on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EC) No 883/2004 on the coordination of social security systems and Regulation (EC) No 987/2009 laying down the procedure for im

Monday, April 15, 2019 08:37:00 PM

AM\P8_AMA(2018)0386(176-179)_EN.docx PE637.709v01-00 EN United in diversity EN 10.4.2019 A8-0386/176 Amendment 176 Danuta Jazłowiecka, Barbara Kudrycka, Julia Pitera, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Tadeusz Zwiefka, Janusz Lewandowski, Dariusz Rosati, Jan Olbrycht, Elżbieta Katarzyna....
AMENDMENTS 055-055 - REPORT on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on European business statistics, amending Regulation (EC) No 184/2005 and repealing 10 legal acts in the field of business statistics - A8-0094/2018

Friday, April 12, 2019 10:41:00 PM

AM\P8_AMA(2018)0094(055-055)_EN.docx 1/85 PE637.697v01-00 EN United in diversity EN 10.4.2019 A8-0094/55 Amendment 55 Jerzy Buzek on behalf of the Committee on Industry, Research and Energy Report A8-0094/2018 Janusz Lewandowski Regulation on European business statistics (COM(2017)0114 –....
AMENDMENTS 114-115 - REPORT on the proposal for a directive of the European Parliament and of the Council amending Council Directive 93/13/EEC of 5 April 1993, Directive 98/6/EC of the European Parliament and of the Council, Directive 2005/29/EC of the Eu

Thursday, April 11, 2019 10:49:00 AM

AM\P8_AMA(2019)0029(114-115)_EN.docx PE637.726v01-00 EN United in diversity EN 10.4.2019 A8-0029/114 Amendment 114 Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Olga Sehnalová, Dita Charanzová, Kateřina Konečná, Biljana Borzan, Julia Reda, Julia Pitera, Tadeusz Zwiefka, Janusz Lewandowski, Dariusz Rosati,....
AMENDMENTS 618-627 - REPORT on the proposal for a directive of the European Parliament and of the Council amending Directive 2006/22/EC as regards enforcement requirements and laying down specific rules with respect to Directive 96/71/EC and Directive 201

Monday, March 25, 2019 01:31:00 AM

AM\P8_AMA(2018)0206(618-627)_EN.docx PE621.702v01-00 EN United in diversity EN 22.3.2019 A8-0206/618 Amendment 618 Marian-Jean Marinescu, Traian Ungureanu, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Julia Pitera, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Michał Boni, Janusz Lewandowski, Marek Plura, Daniel Buda,....
AMENDMENTS 638-644 - REPORT on the proposal for a directive of the European Parliament and of the Council amending Directive 2006/22/EC as regards enforcement requirements and laying down specific rules with respect to Directive 96/71/EC and Directive 201

Monday, March 25, 2019 01:31:00 AM

AM\P8_AMA(2018)0206(638-644)_EN.docxPE615.504v01-00 EN United in diversity EN 21.3.2019 A8-0206/638 Amendment 638 Marian-Jean Marinescu, Traian Ungureanu, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Julia Pitera, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Michał Boni, Janusz Lewandowski, Marek Plura, Daniel Buda, Siegfried....
Tweets
Wed Jun 26 11:03:46 +0000 2019
@MariuszAdamski @EwaLTylkoPytam Ale tu jak widzisz nie chodzi o zniewolenie.. A o wynarodowienie. Pan Janusz Lewand… https://t.co/nrqJsPOQFp
Sun Jun 23 20:49:46 +0000 2019
@PatrykWachowiec Lewandowski Janusz nie dał rady.tzn to jest niemozliwe
Sun Jun 23 00:06:39 +0000 2019
@J_Lewandowski Prawdziwy polski Janusz. Nawet bystrością pasuje czyli bardziej cwany niż mądry. Zawsze dupą do wiat… https://t.co/PXmSbkw0mK
Sat Jun 22 22:07:16 +0000 2019
@J_Lewandowski Janusz jest już tak zniszczony wizerunkowo, że żygac nie ma czym (kto?)
Sat Jun 22 11:50:31 +0000 2019
ZDRAJCA NARODU POLSKIEGO - Janusz Lewandowski atakuje NASZ NARÓD! https://t.co/gAHsL8YE4b via @YouTube